A A A

OGŁOSZENIA

 

 

L.p.

 

Termin

 

Akwen

 

Organizator

 

Nazwa

 

Numer zezwolenia

 

1

29.05-15.06.

2017

j. Mikołajskie

PHU IBF

Igor Bartoszewicz
Olsztyn

Zezwolenie nr 1/2017 na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych

(Zezwolenie obejmuje wielokrotne wykonywanie prac podwodnych
i hydrotechnicznych związanych
z wykonaniem profilacji dna pod kładką w Mikołajkach, Jezioro Mikołajskie
– km 25,30)

Gż-434-01-496/17

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin