A A A

TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA

 

TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA 

DYREKTORA DELEGATURY

w Giżycku

URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

w Bydgoszczy

 


I. Śródlądowe drogi wodne:


1. System Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:
- jeziora: Roś, Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Łabap, Dargin, Kirsajty, Mamry (właściwe), Święcajty, Ryńskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Duża, Nidzkie (do 3 km, stanowiącego granicę z Rezerwatem „Jezioro Nidzkie”)
- kanały: Jegliński, Tałteński, Grunwaldzki, Mioduński, Szymoński, Kula, Giżycki, Niegociński,  Piękna Góra, Węgorzewski, Nidzki.
- rzekę Węgorapa (dwa odcinki żeglowne)


2. Kanał Augustowski - od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału.


3. Rzeka Pisa od Jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,


4. Rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi.


II. Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa podlaskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz miasta na prawach powiatu Olsztyn - wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin